منبع ادبی : www.takdesigner.co.nr

میدونی دلم هوس چی كرده

هوس یه پشت بوم كه از اون بشه همه جا رو دید

یه پشت بود كاهگلی كه توی عصرای تابستون با آب و جاروش بوی كاه گل بیاد

دلم هوس خوابیدن روی پشت بوم رو كرده

مثل قدیما كه با بچه های خاله جونم میرفتیم باغ و روی پشت بوم خونه باغ میخوابیدیم

چقدر خوش میگذشت!

به ستاره ها نگاه میكردیم و تا صبح حرف میزدیم

یادش بخیر

كاش هنوزم بچه بودیم....!

كاش!